Geestelijke Gezondheidsdienst

Wij zijn een ambulante dienst voor iedereen bij psychisch, sociaal en/of psycho-lichamelijk lijden.

Ons multidisciplinair team bestaat uit een kind-adolescent team en een volwassen en ouder wordend team.

Onze missies zijn aan de kant van de zorg en ons werk is in wezen gericht op psychoanalyse.

Waarom raadplegen?

Voor peuters

Relationele terugtrekking, ontwikkelingsachterstand, slaapstoornissen, eetstoornissen, taalstoornissen, ouder-baby relatieproblemen, etc.

Voor kinderen

Kinderen in moeilijkheden, gedragsproblemen, zorgen van ouders, fobieën, omgaan met emoties, moeilijkheden – schooluitval, specifieke leerstoornissen, relationele psychomotoriek, …

Voor tieners

Tieners met malaise, gedragsproblemen, zorgen van ouders, schoolproblemen, integratieproblemen, enz.

Voor volwassenen en ouderen:

Lijdende volwassenen, depressie, eenzaamheid, familiale – huwelijksproblemen, sociale – professionele problemen, verslavingen met of zonder product, verlies van autonomie, sterfgeval, veranderingen van levensplaats, ...

Voorgestelde diensten

Ontvangst van aanvragen per telefoon en ter plaatse

Psychotherapieën

Individuele multidisciplinaire begeleiding, bij het gezin in het ZRM of thuis

Psychosociale ondersteuning en toegang tot hulp, sociale rechten en rechtsbijstand

Oriëntatie op opvangstructuren, activiteiten, accommodatie, enz.

Psychiatrisch en kinderpsychiatrisch consult

Logopedische sessies gericht op leerproblemen

Individuele sessies relationele psychomotoriek

Ondersteuning vanuit de groep

Het team

Thuisteam

Team "Kinderen"

Team "volwassenen".