Psychotherapeutisch nachtcentrum

Het Project

Het centrum richt zich tot iedere volwassene die wegens psychische en /of relationele problemen zijn dagelijkse leven niet meer onder controle heeft.

Doel van en verblijf is iedereen de mogelijkheid bieden om de draad van zijn dagelijkse leven opnieuw op te pikken, zijn sociale leven weer in handen te nemen en er niet langer va weg te vluchten. In dat perspectief gaat het ervan uit dat iedereen een dagactiviteit heeft : een job, vrijwilligerswerk, opleiding, werkplaats, club of bezigheidscentrum…

De verblijfsduur is beperkt en kan gaan van enkele maanden tot 2 jaar