Kandidatuur :

Telefonisch contact kan leiden tot een eerste gesprek om een Kandidatuur te starten.

Het kandidatuurproces omvat ten minste twee avonden en twee ontmoetingsmomenten om iedereen te laten oordelen over de opportuniteit van een verblijf.

Het Verblijf :

Een verblijf omvat logies in het huis, dagelijkse aanwezigheid, rekening houden met de werking van de instelling en de sociale omgangsvormen die nodig zijn voor het leven in groep.
De begeleiding gebeurt grotendeels na 17h, WE en feestdagen.

  • Avond
    In de week beginne het onthaal, een aangepasten begeleiding en de activiteiten van het centrum (zowel de werkplaatsen als de huishoudelijke taken ) vanaf 17u.
  • Nacht
    Een van de werknemers van het team is in het centrum aanwezig.
  • Dag
    Iedere bewoner is actief buiten het centrum in bepaalde omstandigheden kan ket centrum evenwel zorgen voor onthaal en Psycho sociale begeleiding op maat.