Een bezoek aan het Wops dagcentrum

Onthaal
Voor een opname dient een kandidaatstellingsproces te worden doorlopen dat start met een intakegesprek, gevolgd door een gezamenlijk gesprek (kandidaat, onthaalverantwoordelijke en een psycholoog) en tot slot 2 contactdagen.

Verblijf
Sommige gasten nemen elke dag deel aan de activiteiten van de therapeutische gemeenschap; anderen zijn deeltijds aanwezig omdat ze elders een opleiding volgen, deeltijds werken of een gezinsverantwoordelijkheid dragen, ... Het dagelijkse en gemeenschappelijke leven (koken, tuinieren, uitstappen, handarbeid, ontspanning, ...) geeft het verblijf een draagvlak en biedt de mogelijkheid om banden te smeden binnen de therapeutische gemeenschap. De gemeenschappelijke weekvergadering brengt patiënten en zorgverstrekkers samen.

Referentie
Iedere patiënt heeft als institutionele gesprekspartner een psycholoog wiens opdracht - van bij de opname tot het ontslag - erin bestaat de behandeling te coördineren en ze te richten zowel binnen de instelling als met de externe professionals en de familieleden aan wie geregeld medewerking wordt gevraagd.

Workshops
Van een vaak ‘ontzield’ lichaam moet er een weg worden afgelegd naar een ‘bezield’ lichaam dat wordt gerespecteerd in zijn emoties en relaties. Dit kan een plaats krijgen bij het sporten, andere disciplines zoals zingen of toneelspelen of in de therapeutische workshops rond lichaamswerk (soft gym, relaxatie, ...).
De workshops ambachtelijke activiteiten, handenarbeid en kunst (beeldhouwen, tekenen, schilderen, pottenbakken, ...) bevorderen de expressie en de zelfverwezenlijking zonder imperatieven qua rendement of model, maar met oog voor het uitwerken van een project en het zich inzetten om het tot een goed einde te brengen.


Het multidisciplinair therapeutisch team bestaat uit: een psychiater, psychologen, een maatschappelijk assistent, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een vormingswerker, een artistiek animator, een huisarts.