Het WoPs dagcentrum project

Om tegemoet te komen aan de vraag naar hulp vanwege de patiënt (en zijn omgeving) stellen we alles in het werk om niet alleen het lijden, maar ook de middelen te onderkennen en eenieder in een zodanige positie te brengen dat hij of zij het leven opnieuw in eigen handen kan nemen.

Het psychotherapeutisch dagcentrum houdt ergens het midden tussen een ziekenhuisopname en een plek voor ambulante zorgen. Het gaat hier immers om een psychosociale revalidatie waar op dubbel niveau een antwoord wordt gegeven: enerzijds op het gebied van het lijden en het verlangen en anderzijds op het gebied van de maatschappelijke re-integratie.

De instelling is een tool voor de patiënt. Ze biedt meerdere gespreksmomenten: praatgroepen, individuele en gezinsgesprekken, gesprekken tussen partners met een externe interveniënt (verwijzer, ...).

Het verlangen van de residenten wordt ook aangesproken via tal van activiteiten (workshops en maatschappelijke participatie). Ze worden van bij de opname begeleid in sociale activiteiten die hun re-integratie bevorderen. Het verblijf in het dagcentrum is beperkt in de tijd, maar wordt individueel vastgelegd volgens het individuele traject en de afgesproken therapeutische overeenkomst.